הפרעות נלוות להפרעת קשב וריכוז

לקויות למידה שכיחות:
דיסלקציה – קושי ספציפי בקריאה, באיות ובשפה כתובה. תחומים אחרים, שיכולים להיפגע מדיסלקציה הם: כישורים מתמטיים, קריאת תווים, תפקוד מוטורי ומיומנויות ארגון. לעיתים גם השפה המדוברת נפגעת כתוצאה מהפרעת דיסלקציה.

דיסקלקוליה – לקות למידה המתבטאת בקשיים ברכישת מיומניות מתמטיות ללא קשר ליכולות השכליות או לחסך תרבותי. קשיים בתפיסה החזותית נחשבים לגורם הסיבתי הראשי של דיסקלקוליה, ומחצית מהילדים, שסובלים מדיסלקציה, לוקים גם בדיסקלקוליה. כישורי רצף עלולים להשפיע על דיסקלקוליה, מכיוון שחוקי מתמטיקה רבים בנויים על עיקרון רצף . לדוגמא: מיקום היחידות, העשרות והמאות, הסדר הקבוע של הספירה,  פתרון תרגילים רב שלביים וכד'.

דיסגראפיה – הכתיבה היא הרכיב ההבעתי, יצירתי ותקשורתי של המערכת הלשונית. קשיים ולקויות בכתיבה יכולים לבוא לידי ביטוי אצל  ילדים עד כיתה א' בהמנעות לבצע מטלות של "עפרון-נייר",  בלפיתה לקוייה של כלי הכתיבה, בכתיבה איטית מאוד, ובעיתיות בשליטה תנועתית, שטף כתיבה וארגון גראפי של הכתוב במרחב.

דיספרקציה – הפרעה ברכישה של אסטרטגיות תגובה לתנועתיות חדשה.  מקור ההפרעה נמצא בנקודה כלשהיא בתהליך המורכב של איסוף ואגירה של מידע חושי - המשגת המידע, תכנון המטלה התנועתית והביצוע. הדיספרקציה באה לידי ביטוי בסירבול, מגושמות בניידות, בתנועה, בדיבור, במשחק  וברכישת מיומנויות חדשות.


הפרעות חרדה
לפי נתונים סטטיסטיים, עד מחצית מהסובלים מ - ADHD מפתחים גם הפרעת חרדה. הפרעת חרדה מופיעה אצל כ- 52% מהסובלים מ – ADHD והיא השכיחה ביותר מבין הבעיות, הנלוות להפרעת קשב וריכוז.  החרדה פוגעת ביכולת להתרכז ולתכנן‏,  לכן היא יכולה ליצור מצב, הזהה להפרעת קשב מבחינת הפגיעה שלה בתפקוד‏.

הפרעה התנהגותית מרדנית (ODD):
תסמונת ה-Oppositional Defiant Disorder) ODD) היא כינוי להפרעה התפתחותית התנהגותית. ההפרעה מתאפיינת בדפוס חוזר ונשנה של התנהגות מתנגדת (דווקא) , מתריסה, מרדנית ועוינת כלפי דמויות סמכות כלומר מבוגרים. לצורך איבחון הפרעת התנהגות מרדנית צריכים להתקיים אצל ילד לפחות ארבעה מתוך הקריטריונים הבאים: מאבד סבלנות במהירות ומגיב בכעס גדול וחימה, מתווכח תכופות עם מבוגרים, מסרב או מתנגד לדרישות ולחוקים, נוטה להאשים אנשים אחרים, נקמני ונוטר טינה, מציק לאחרים באופן מכוון, בעל סף גירוי ותסכול נמוכים. הגורמים השכיחים להופעה של ODD אצל ילדים הם הפרעת קשב וריכוז (עם או בלי היפראקטיביות), קשיים רגשיים על רקע בעיות במשפחה, כגון פרידה של ההורים, בעיה רפואית של מישהו קרוב במשפחה, ועוד. לעיתים רחוקות יותר יש גורמים כמו דיכאון, הפרעת חרדה, או ילד שעבר טראומה.

הפרעת התנהגות (CODUCT DISORDER):
מאופיינת בהתנהגות אגרסיבית, הפוגעת בזכויותיהם של אחרים וכוללת אלימות, גניבות, הפרת חוקים והוראות מבוגרים וכן הלאה. ילדים אלו מתקשים ליצור קשרים חברתיים, ונוטים להיות אגוצנטריים ומניפולטיביים בקשרים המעטים, בהם הם מעורבים. הם אינם חשים אמפתיה לצרכיהם ולרגשותיהם של אחרים והם אינם חשים חרטה, לאחר שפגעו באדם אחר.

הפרעת "טיק" (TICS).
כ – 10% - 15% מבין אנשים או בעיקר ילדים עם הפרעת קשב וריכוז סובלים מ"טיקים". 
ה"טיקים" הם עוויתות קלות ותנועות לא רצוניות, בדרך כלל מסביב לעיניים או לפנים. לעתים ה"טיקים" מופיעים גם בכחכוחים בגרון, בתנועות מסביב לצוואר או במשיכת הכתף. הצורה הקיצונית ביותר של הפרעות "טיקים" הינה תסמונת טורט הכוללת קולות גרוניים, תנועות לא רצוניות בולטות ולעתים השמעת מילים לא נאותות.

ה"טיקים" ותסמונת טורט מופיעים בדרך כלל  בגיל 7 - 10, והם באים ונעלמים חליפות. החוקרים, העוסקים בתסמונת הטורט ובהפרעת ה"טיקים", טוענים, שה"טיקים" כשלעצמם גורמים לעתים רחוקות בלבד לבעיה של ממש בהתנהגות, בלמידה ובאיזון הנפשי. התפתחות ה"טיקים" אצל ילדים עם הפרעת קשב וריכוז מתקיימת כנראה על רקע של "פיצוי יתר", לדוגמא: ארגון וסדר נוקשים ושמירה נוקשה על זמנים.
לקויות למידה
לקויות למידה הן ביטוי למידת חוסר הקשר וחוסר הקואורדינציה בין חלקי המוח. 
כאשר קשרים אלו בין חלקי המוח אינם קיימים, הזרם הביו-חשמלי נקטע, והזיכרון או המחשבה נפגמים או לא מתפתחים כהלכה. בעייה ביכולת לעבד את המידע במוח גורמת לקשיים ברכישת כישורים ואסטרטגיות אקדמיים.
אצל ילדים עם ליקויי למידה מתגלה בדרך כלל פער בין ההישג הממשי לבין ההישג המצופה בתחום אחד או יותר של למידה כגון: קריאה, כתיבה, חשבון, התמצאות במרחב וכד'.
 
רחל אכטל  "בדרך שלך" , 054-6760654 , rachelachtel@gmail.com